Konkurs na Edukacyjny Projekt Badawczy

Wpływ rodzaju opakowania na przechowywanie pomidorów albo światła z ekranu telefonu komórkowego na rozwój kwiatostanu roślin. Oddziaływanie wody słodkiej i słonej na przedmioty codziennego użytku. Ale także psychologia marketingu, metodologia nauki języków obcych i ewolucja postaci przedstawianych w bajkach. Takie między innymi tematy badawcze rozważali uczniowie wrocławskich szkół podczas poprzednich edycji Konkursu na Edukacyjny Projekt Badawczy. Miło nam ogłosić, że rusza właśnie kolejna odsłona konkursu. Na plany projektów naukowo-badawczych realizowanych przez uczniów wrocławskich szkół (od klas IV szkół podstawowych do ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych) czekamy do 10.02.2017 r.

W poprzednich edycjach otrzymaliśmy łącznie 150 projektów młodych naukowców. Ideą konkursu jest stymulowanie ciekawości poznawczej, promowanie postawy badawczej i samodzielności myślenia oraz przygotowanie uczniów do prezentacji wyników własnych badań i dyskusji nad nimi. Jego celem jest także promowanie postaw przedsiębiorczych i podnoszenie świadomości ekonomicznej, dlatego przy opisie projektu należy wskazać także ekonomiczne aspekty realizowanego projektu badawczego.

Zwycięzcy konkursu w każdej z trzech kategorii wiekowych będą mogli wziąć udział w profesjonalnych warsztatach z wystąpień publicznych oraz zaprezentować swoje badania podczas III Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży. Przewidujemy także nagrody rzeczowe dla laureatów i opiekunów.

Skrócony harmonogram konkursu
14.12.2016 r. – spotkanie informacyjne dla zainteresowanych nauczycieli – omówienie zasad przeprowadzania projektów badawczych
23–27.01.2017 r. – konsultacje tematów i zarysów projektów badawczych
10.02.2017 r. – opracowanie planu projektu badawczego i zgłoszenie do konkursu – przesłanie karty uczestnictwa
14.07.2017 r. – przesłanie sprawozdania na adres komisji konkursowej
31.10.2017 r. – ocena projektów badawczych, ogłoszenie listy laureatów na stronie WWW WCRS

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się poniżej.