Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja - szkolenie

Termin: 
04.12.2014 (czwartek), 16.30 do 18.00