Świadomy Obywatel - gra symulacyjna

Jak uzyskać świadczenia z MOPS-u? Co zrobić, gdy jest się świadkiem przestępstwa? Dlaczego warto skorzystać z pomocy mediatora? Tego wszystkiego można się dowiedzieć, biorąc udział w naszej grze. Zapraszamy już 24 października do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Zajęcia w Centrum Edukacji Społecznej

Działające na Brochowie Centrum Edukacji Społecznej zaprasza na dwa nowe cykle bezpłatnych zajęć warsztatowych: "Kulturowe inspiracje" dla dzieci w wieku 6-11 lat oraz "Zaklinacze wiedzy" dla młodzieży między 12 a 16 rokiem życia. Razem poznajemy nowe kultury, rozwijamy kreatywność i pokazujemy, jak się uczyć. Zapraszamy!

Miejskie Dni Wolontariatu

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez specjalistów-wolontariuszy. 
Tegoroczne tematy to m.in. sztuka prezentacji, zarządzanie czasem, współpraca między NGO a przedsiębiorstwem, motywacja wewnętrzna. Miejskie Dni Wolontariatu potrwają od 20 września do 24 października.

Kalendarz

Co robimy

Animujemy Wyspę Słodową, pośredniczymy w wolontariacie, edukujemy w Centrum Edukacji Społecznej, dbamy, aby Szkoła była w Formie, koordynujemy Dni Seniora, działamy na rzecz integracji społecznej, wspieramy obcokrajowców w Infolinku.

Social media

Znajdziesz nas w mediach społecznościowych